Inovace bakalářského programu "Dějiny umění" pro potřeby praxe

Inovace kmenových předmětů a výuka


Stručný popis aktivity

V rámci aktivity bude provedena inovace sylabů všech 52 přednášek kmenových předmětů bakalářského studia "Přehled dějin českého umění" a "Přehled dějin evropského umění". Sylaby budou obsahovat nejen detailní nárys problematiky, ale i bibliografii. Sylaby budou umístěny na webu projektu ve formátu PDF pro potřeby studentů. Sylaby budou připravovány s předstihem v závislosti na harmonogramu výuky předmětů - každý z předmětů je dvousesmestrální, jsou vyučovány v dvouletých cyklech. Proběhne výuka obou inovovaných předmětů - "Přehled dějin evropského umění" v ak. roce 2010/2011, "Přehled dějin českého umění" v ak. roce 2011/2012. Studenti získají atestace. V rámci aktivity bude rovněž inovována obrazová databáze pro výuku předmětu. Realizaci aktivity zajišťuje odborná rada, odborný garant a autoři jednotlivých sylabů za technické podpory administrátora


Přehled dějin evropského umění

Raně křesťanské umění
Byzantské umění
Karolinské umění
Ottonské umění
Románské umění ve Francii a Německu
Románské umění ve Španělsku
Románské umění v Anglii
Románské umění v Severní Itálii
Gotická architektura ve Francii
Gotická architektura v Německu
Gotické malířství a sochařství ve Francii
Gotické malířství a sochařství v Německu
Vlámské malířství 15. století
Italské malířství 13. a 14. století
Malířství italské renesance
Sochařství italské renesance
Architektura italské renesance
Manýrismus v Itálii a ve Francii
Umění renesance v záalpí
Italská barokní architektura
Evropské barokní sochařství a malířství
__________Evropské barokní sochařství - užší výběr obrázků pro test
Barokní architektura v Rakousku a Německu
Architektura ve Velké Británii v 17. a 18. století
Francouzsky klasicismus
Evropská architektura 19. století
Umění evropského klasicismu a romantismu
Evropské umění od realismu po neoimpresionismus
Umění kolem roku 1900
Evropské umění první poloviny 20. století I.
Evropské umění první poloviny 20. století II
Evropská architektura po roce 1945
Světové umění 1940-1960
Světové umění po roce 1960

Přehled dějin českého umění

Románská architektura v českých zemích
Románské malířství a sochařství
Gotická architektura
Gotická desková a nástěnná malba v českých zemích 1
Gotická desková a nástěnná malba v českých zemích 2
Gotické sochařství v čechách a na Moravě
Renesanční architektura v českých zemích
Malířství a sochařství renesance v Čechách
Umění na dvoře Rudolfa II
Barokní architektura v Čechách
Barokní malířství v Čechách
Barokní schoařství v Čechách
Barokní architektura na Moravě
Česká architektura 19. století
České malířství 19. století
České sochařství 19. století
Umění secese a moderny
Umění mezi dvěma světovými válkami
České umění 1940-2012
Česká architektura 1945-1989